CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG

Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu
Bài 7 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 7 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Ba điện tích q giống nhau

Xem chi tiết
Câu C1 trang 19 SGK Vật Lí 11 Nâng cao. Câu C1 trang 19 SGK Vật Lí 11 Nâng cao.

Vì sao người ta nói trường hấp dẫn và điện trường đều là những trường thế?

Xem chi tiết
Câu C2 trang 19 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 19 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chứng tỏ rằng (4.1 SGK) cũng đúng cả trong trường hợp q < 0

Xem chi tiết
Câu C3 trang 21 SGK Vật Lí 11 Nâng cao. Câu C3 trang 21 SGK Vật Lí 11 Nâng cao.

Hiệu điện thế giữa hai điểm có phụ thuộc việc chọn mốc tính điện thế

Xem chi tiết
Câu C4 trang 21 SGK Vật Lí 11 Nâng cao. Câu C4 trang 21 SGK Vật Lí 11 Nâng cao.

Muốn đo điện thế của vật A,

Xem chi tiết
Bài 1 trang 22 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 22 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 22 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 22 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem chi tiết
Câu C5 trang 22 SGK Vật Lí 11 Nâng cao 5. Câu C5 trang 22 SGK Vật Lí 11 Nâng cao 5.

Dựa vào công thức

Xem chi tiết
Bài 3 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 3 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến

Xem chi tiết
Bài 4 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 4 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hai tấm kim loại phẳng rộng đặt song song, cách

Xem chi tiết
Bài 5 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 5 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một êlectron chuyển động dọc

Xem chi tiết
Bài 6 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 6 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hiệu điện thế giữa hai điểm

Xem chi tiết
Bài 7 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 7 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một quả cầu nhỏ khối lượng

Xem chi tiết
Bài 8 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 8 trang 23 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một quả cầu khối lượng

Xem chi tiết
Câu C1 trang 28 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 28 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nếu trong phần rỗng của vật dẫn có một điện tích, thì điện trường

Xem chi tiết
Câu C2 trang 30 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 30 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Tại sao ở thí nghiệm hình 6.2

Xem chi tiết
Bài 1 trang 31 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 31 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 31 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 31 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, sai?

Xem chi tiết
Câu C1 trang 33 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 33 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một bạn nói:...

Xem chi tiết
Câu C2 trang 33 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 33 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một bạn nói :

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài