CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG

Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu
Câu C1 trang 7 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 7 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Vì sao khi thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng ở thí nghiệm

Xem chi tiết
Bài 1 trang 8 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 8 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy chọn phát biểu đúng.

Xem chi tiết
Câu C2 trang 8 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 8 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Từ các biểu thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực dó có gì giống nhau, có gì khác nhau

Xem chi tiết
Bài 2 trang 9 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 9 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy chọn phương án đúng

Xem chi tiết
Bài 3 trang 9 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 3 trang 9 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Cho biết trong 22,41 khí Hidrô ở 0°c và dưới áp suất 1 atm thì có

Xem chi tiết
Bài 4 trang 9 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 4 trang 9 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Tính lực tương tác tĩnh điện

Xem chi tiết
Câu C1 trang 10 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 10 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Có thể nói

Xem chi tiết
Câu C2 trang 10 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 10 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nhiều khi, người ta cũng nói

Xem chi tiết
Câu C3 trang 11 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C3 trang 11 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nhiều khi, người ta cũng nói

Xem chi tiết
Bài 1 trang 12 SGK Vật Lí 11 Nâng cao. Bài 1 trang 12 SGK Vật Lí 11 Nâng cao.

Chọn phát biểu sai.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 12 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 2 trang 12 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phát biểu đúng

Xem chi tiết
Câu C1 trang 14 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C1 trang 14 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một bạn phát biểu:

Xem chi tiết
Câu C2 trang 16 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C2 trang 16 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Có thể coi các "đường hạt bột"

Xem chi tiết
Bài 1 trang 17 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 1 trang 17 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phát biểu sai.

Xem chi tiết
Câu C3 trang 17 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Câu C3 trang 17 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Có hai diện tích q1, q2

Xem chi tiết
Bài 2 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao. Bài 2 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao.

Chọn phương án đúng.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 3 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một điện tích thử đặt tại điểm

Xem chi tiết
Bài 4 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 4 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Có một điện tích

Xem chi tiết
Bài 5 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 5 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Có hai điện tích q1, q2

Xem chi tiết
Bài 6 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao Bài 6 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hai diện tích

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài