Chủ đề 8. Chia sẻ và hợp tác VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 61 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy trao đổi với bạn ngồi cạnh để tìm những điểm giống và khác nhau giữa em và bạn (về ngoại hình, tính cách, sở thích...) rồi ghi vào bảng sau:

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 61 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Vẽ chân dung và giới thiệu người bạn thân của em

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 62 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 63 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Vẽ và giới thiệu về một người bạn hàng xóm của em.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 63 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Nêu 3 hành động của em thể hiện sự quan tâm khi bạn ốm.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 64 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy chọn một trong ba đồ vật: cây bút, hộp bút màu, quyển truyện tranh và làm theo hướng dẫn sau:

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 65 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Kể lại một tình huống bất hòa với bạn mà em không thể tự giải quyết được.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 65 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Hãy viết vào hình trái tim tên những người bạn đã giúp đỡ em giải quyết mâu thuẫn với bạn bè khi em không thể tự giải quyết.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 66 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy xử lí các tình huống dưới đây:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 66 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Viết vào hình trái tim điều em muốn nói với bạn về tình cảm của em dành cho bạn.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 67 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Kể lại một lần em không tự mình giải quyết được mâu thuẫn với bạn mà phải tìm sự giải quyết từ thầy cô.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 67 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy xử lí các tình huống dưới đây:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất