Chủ đề 1. Trường tiểu học VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 3 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Tô màu những cánh hoa thể hiện cảm xúc của em khi bước vào năm học mới.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 4 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Hãy giúp bạn Linh đi đến trường học bằng cách tô màu vào đường đi có những nội quy mà Linh cần phải thực hiện khi ở trường.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 4 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Hãy nêu 3 nội quy của lớp mà em đã thực hiện tốt nhất trong tuần qua.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 5 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Đánh dấu + vào ô vuông trước những hoạt động em đã tham gia, dấu – vào ô vuông trước những hoạt động em chưa tham gia ở lớp 1.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 5 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Hãy viết những hoạt động mà em mong muốn tham gia trong năm học này.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 6 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Tìm hiểu về thầy cô lớp 2 của em và điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 6 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Nêu những việc em sẽ làm để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn thầy cô.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 7 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Hãy viết tên các Sao Nhi đồng của lớp em.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 7 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Trang trí Sao Nhi đồng của em theo gợi ý: - Viết tên Sao Nhi đồng vào chính giữa. - Dùng bút màu trang trí Sao.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 8 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Đánh dấu X vào cột thích hợp liên quan đến sinh hoạt Sao Nhi đồng.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 8 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Chia sẻ về hoạt động của Sao Nhi đồng em đã tham gia trong tuần qua.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 9 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Nối các hình ảnh ở cột A với tên các câu lạc bộ phù hợp ở cột B.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Hùng đăng kí tham gia câu lạc bộ Bóng đá của trường. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Hùng thường xuyên đến muộn vì nghĩ rằng: “Sinh hoạt câu lạc bộ sẽ chẳng cần đến đúng giờ.”

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 10 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy chia sẻ mong muốn tham gia câu lạc bộ.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất