Hoạt động 1 trang 7 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Hãy viết tên các Sao Nhi đồng của lớp em.

Đề bài

Hãy viết tên các Sao Nhi đồng của lớp em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lớp em có các bạn làm Sao Nhi đồng không? Em hãy ghi tên các bạn ấy vào hình.

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn lớp em có 3 bạn làm Sao Nhi đồng, là:

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu