Chủ đề 3. Em yêu lao động VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 21 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Quan sát cây xanh ở trường và hoàn thành phiếu sau:

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 21 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Viết những việc cần làm để chăm sóc cây xanh vào sơ đồ sau:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 22 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em thảo luận cùng các bạn trong nhóm để xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh rồi ghi lại vào phiếu dưới đây:

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 23 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Các dụng cụ trong hình dưới đây được sử dụng để chăm sóc cây xanh. Em hãy nêu công dụng và lưu ý để sử dụng an toàn các dụng cụ đó.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 24 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy ghi lại kết quả thực hiện kế hoạch chăm sóc cây xanh vào bảng sau

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 24 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em cùng người thân chăm sóc cây xanh ở gia đình rồi ghi lại kết quả thực hiện vào bảng sau:

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 25 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy nêu hiểu biết của mình về các sản phẩm sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên trong những hình dưới đây

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 26 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Kể tên các vật liệu thiên nhiên em có thể sử dụng để sáng tạo ra sản phẩm.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 26 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy viết về ý tưởng làm sản phẩm từ vật liệu thiên nhiên vào phiếu dưới đây:

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 27 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy vẽ tranh về thầy cô của em vào khung hình dưới đây và đặt tên cho bức tranh.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 28 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy viết 2 – 3 câu giới thiệu về sản phẩm tri ân thầy cô của em.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 28 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Hãy viết về thầy cô mà em yêu mến.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất