Chủ đề 6. Quê hương em VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 2 trang 45 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết hai câu giới thiệu về một cảnh quan địa phương mà em yêu thích

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 46 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Xây dựng kế hoạch Bảo vệ cảnh quan địa phương theo gợi ý dưới đây

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 47 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Hãy nêu 3 việc nên làm, 3 việc không nên làm và 3 việc em đã làm để bảo vệ cảnh quan địa phương

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 47 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Hãy tô màu và đặt tên cho bức tranh

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 48 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Quan sát 1 số khu vực trong trường và hoàn thành phiếu sau:

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 48 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Nêu những hoạt động giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp mà em đã tham gia

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 49 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh trường lớp theo gợi ý dưới đây

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 50 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Hãy nêu những hành động tích cực để giữ gìn vệ sinh trường lớp, những hành động gây mất vệ sinh trường, lớp

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 50 VTH Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy làm (viết, vẽ, trang trí) một tấm biển có nội dung nhắc nhở các bạn giữ gìn trường xanh, lớp sạch

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất