Hoạt động 3 trang 28 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Hãy viết về thầy cô mà em yêu mến.

Đề bài

Hãy viết về thầy cô mà em yêu mến.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em hãy chọn một thầy hoặc cô mà em yêu mến nhất

- Thầy/cô tên là gì?

- Thầy/cô có vẻ ngoài trông như thế nào?

- Lúc rảnh rỗi thầy/cô thường làm gì? Đó có phải là sở thích của thầy/cô không?

- Em thích nhất ở thầy/cô điểm nào? (tính cách, cách giảng bài, ...)

- Em muốn nói gì để thầy/cô biết là em rất yêu mến, kính trọng thầy/cô?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu