Hoạt động 3 trang 49 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh trường lớp theo gợi ý dưới đây

Đề bài

Xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh trường lớp theo gợi ý dưới đây

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em sẽ chọn khu vực nào trong trường để vệ sinh?

- Để vệ sinh sạch sẽ khu vực đó cần làm những công việc gì? Cần mang theo những vật dụng nào?

- Em sẽ phân chia công việc như thế nào để đạt kết quả tốt nhất?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu