Hoạt động 1 trang 50 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Hãy nêu những hành động tích cực để giữ gìn vệ sinh trường lớp, những hành động gây mất vệ sinh trường, lớp

Đề bài

Hãy nêu những hành động tích cực để giữ gìn vệ sinh trường lớp, những hành động gây mất vệ sinh trường, lớp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em cảm thấy hành động giữ gìn vệ sinh trường lớp là những hành động như thế nào? Hành động gây mất vệ sinh là hành động gì?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu