Hoạt động 1 trang 47 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Hãy nêu 3 việc nên làm, 3 việc không nên làm và 3 việc em đã làm để bảo vệ cảnh quan địa phương

Đề bài

Hãy nêu 3 việc nên làm, 3 việc không nên làm và 3 việc em đã làm để bảo vệ cảnh quan địa phương

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để bảo vệ cảnh quan địa phương em nên làm những việc gì? Tích cực hay tiêu cực?

- Việc không nên làm là việc bảo vệ hay phá hoại?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu