Hoạt động 2 trang 24 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Em hãy ghi lại kết quả thực hiện kế hoạch chăm sóc cây xanh vào bảng sau

Đề bài

Em hãy ghi lại kết quả thực hiện kế hoạch chăm sóc cây xanh vào bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em đã lên kế hoạch chăm sóc cây xanh trong tuần 9 và đã thực hiện nó.

- Em đã chăm sóc những cây gì?

- Em làm gì để chăm sóc những cây ấy?

 - Em cảm thấy sau khi chăm sóc, cây xanh so với lúc trước khi chăm sóc có khác biệt không? Có sạch đẹp hơn không?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu