Hoạt động 3 trang 66 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Em hãy xử lí các tình huống dưới đây:

Đề bài

Em hãy xử lí các tình huống dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em cảm thấy trong các tình huống đó, em cảm thấy nên làm thế nào sẽ tốt nhất, vừa có thể giúp em giải quyết vấn đề mà không làm bạn giận. Em sẽ tự giải quyết hay tìm sự giúp đỡ từ thầy cô, người thân?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu