Hoạt động 2 trang 63 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Nêu 3 hành động của em thể hiện sự quan tâm khi bạn ốm.

Đề bài

Nêu 3 hành động của em thể hiện sự quan tâm khi bạn ốm.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Khi bạn ốm, em cảm thấy bạn có bị khó chịu không?

+ Em cảm thấy nên làm gì để giúp bạn bớt khó chịu?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu