Chủ đề 2 trường học tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 33

Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong mỗi hình sau

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 33

Ở trường, em và các bạn thường tham gia những hoạt động nào. Kể một số tình huống nguy hiểm, rủi ro mà em biết hoặc chứng kiến.

Xem chi tiết

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 30

Hãy giúp bạn An trả lời trong tình huống sau.

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 26

Nói về một điều em thích khi ở trường.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 26

Nêu tên những sự kiện được tổ chức ở trường trong các hình sau. Có những hoạt động nào được tổ chức trong mỗi sự kiện đó. Các bạn học sinh đã tham gia những sự kiện đó như thế nào.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 27

Trường em đã tổ chức các sự kiện gì. Chia sẻ với bạn về một sự kiện ở trường mà em thích nhất.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 28

Trường bạn An sắp có sự kiện gì. Sự kiện đó có ý nghĩa như thế nào. Mọi người đang làm gì để chuẩn bị cho sự kiện đó

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 28

Hát hoặc đọc bài thơ về thầy cô.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 29

Nêu những hoạt động mà An và các bạn tham gia để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Các bạn đã tham gia những hoạt động đó như thế nào. Sau khi tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, An và các bạn đã làm gì.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 29

Kể những hoạt động em đã tham gia để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Em thích nhất hoạt động nào. Vì sao.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 30

Chia sẻ với bạn về thầy, cô giáo của em.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 31

Thực hành làm thiệp chúc mừng thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Quan sát lớp học khi thực hành và cùng các bạn giữ vệ sinh.

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 32

Trò chơi: Đoán tên hoạt động ở trường.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 32

Kể lại câu chuyện theo các hình sau. Em học được điều gì từ câu chuyện đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 34

Nêu hoạt động của các bạn trong mỗi hình sau. Các bạn đã làm gì để đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động đó

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 34

Cùng các bạn hoàn thiện “Đoàn tàu hành động” để giữ an toàn và vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

Xem chi tiết

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 35

Em sẽ làm gì trong các tình huống sau. Em làm “Tuyên truyền viên nhí”

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 37

Trưng bày và giới thiệu thiệp chúc mừng thầy, cô giáo.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 37

Cùng bạn đặt tên cho hình sau. Giải thích vì sao nhóm em chọn tên đó.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất