Bài 7: Ngày Nhà giáo Việt Nam tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 77 phiếu
Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 30

Hãy giúp bạn An trả lời trong tình huống sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 28

Trường bạn An sắp có sự kiện gì. Sự kiện đó có ý nghĩa như thế nào. Mọi người đang làm gì để chuẩn bị cho sự kiện đó

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 28

Hát hoặc đọc bài thơ về thầy cô.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 29

Nêu những hoạt động mà An và các bạn tham gia để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Các bạn đã tham gia những hoạt động đó như thế nào. Sau khi tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, An và các bạn đã làm gì.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 29

Kể những hoạt động em đã tham gia để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Em thích nhất hoạt động nào. Vì sao.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 30

Chia sẻ với bạn về thầy, cô giáo của em.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 31

Thực hành làm thiệp chúc mừng thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Quan sát lớp học khi thực hành và cùng các bạn giữ vệ sinh.

Xem lời giải