Bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.8 trên 101 phiếu
Hoạt động khởi động trang 66

Cùng hát một bài hát về cây xanh hoặc con vật

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 66

Người trong hình đang làm gì? Việc làm của người này ảnh hưởng như thế nào đến nơi sống của động vật? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 67

Môi trường sống của thực vật và động vật trong các hình sau có sự thay đổi như thế nào? Nguyên nhân nào dẫn tới điều đó?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 67

Hãy tưởng tượng cuộc nói chuyện giữa các loài thực vật và động vật trong hình sau. Đóng vai thể hiện cuộc nói chuyện đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 68

Nêu việc làm của những người trong các hình sau. Việc làm đó mang lại lợi ích gì

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 68

- Sưu tầm tranh, ảnh hoặc thông tin trên sách, báo…về những câu chuyện, việc làm của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật - Chia sẻ với bạn về những thông tin đó và bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 69

- Vẽ tranh hoặc viết về những việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật - Giới thiệu với các bạn và tuyên truyền cho mọi người xung quanh cùng thực hiện

Xem lời giải