Bài 12: Hoạt động mua bán hàng hóa tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 108 phiếu
Hoạt động khởi động trang 48

Gia đình em thường mua các đồ dùng ở đâu

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 48

An và mẹ cần mua những hàng hóa nào. Những hàng hóa đó cần thiết với cuộc sống hằng ngày như thế nào

Xem chi tiết

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 49

Trò chơi: Đố bạn Chia sẻ với bạn về các loại hàng hóa mà gia đình em thường mua để sử dụng hàng ngày.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 50

Nói với bạn về nội dung các hình sau. Mua, bán hàng hóa trong chợ và siêu thị có gì khác nhau

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 50

Em thích mua hàng hóa ở chợ hay siêu thị hơn. Vì sao.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 51

Khi mua hàng hóa trong chợ và siêu thị, em cần lưu ý điều gì Vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 51

Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em trong tình huống sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 52

Gia đình em thường mua, bán hàng hóa ở đâu. Chia sẻ về hoạt động mua, bán hàng hóa ở những nơi đó. Em sẽ trả lời như thế nào trong mỗi tình huống sau

Xem lời giải