Bài 2: Nghề nghiệp của người thân trong gia đình tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 14

Những người trong mỗi hình dưới đây đang làm gì. Công việc của họ có ý nghĩa như thế nào với mọi người xung quanh

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 12

Cùng hát một bài hát về nghề nghiệp.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 12

Bố và mẹ Lan làm nghề gì. Nói về ý nghĩa của nghề đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 13

Kể tên công việc, nghề nghiệp của những người trong các hình dưới đây. Nêu ý nghĩa của các công việc, nghề nghiệp đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 13

Hỏi và trả lời về công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 15

Sưu tầm tranh, ảnh trên các sách, báo,… về những công việc, nghề có thu nhập và những công việc tình nguyện. Chia sẻ với bạn về các công việc, nghề nghiệp đó. Thực hành làm và chia sẻ về “Cây nghề nghiệp mơ ước”.

Xem lời giải