Bài 26: Các mùa trong năm tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 104

Nơi em ở có những mùa nào?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 104

Mỗi hình sau vẽ cảnh mùa nào? Vì sao em biết?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 105

1. Trò chơi: Đố bạn. 2. Cây trong hình bên đang ở mùa nào? Chọn một trong ba mùa còn lại trong năm và vẽ lại cây đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 106

1. Bạn Lan đang ở đâu? Nơi Lan ở có những mùa nào? 2. Quan sát hình và nêu đặc điểm khác nhau giữa các mùa nơi Lan ở.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 107

1. Đố bạn: Các hình sau vẽ cảnh mùa nào? Vì sao bạn biết? 2. Hãy giúp bạn nam giải đáp thắc mắc.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 108

Các bạn trong mỗi hình đã mặc trang phục phù hợp với từng mùa chưa? Vì sao?

Xem lời giải

Giải hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang108

1. Trò chơi: Chọn trang phục phù hợp. 2. Cắt, xé, dán trang phục cho mùa mưa và mùa khô.

Xem lời giải