Bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 33

Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong mỗi hình sau

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 33

Ở trường, em và các bạn thường tham gia những hoạt động nào. Kể một số tình huống nguy hiểm, rủi ro mà em biết hoặc chứng kiến.

Xem chi tiết

Hoạt động khởi động trang 32

Trò chơi: Đoán tên hoạt động ở trường.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 32

Kể lại câu chuyện theo các hình sau. Em học được điều gì từ câu chuyện đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 34

Nêu hoạt động của các bạn trong mỗi hình sau. Các bạn đã làm gì để đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động đó

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 34

Cùng các bạn hoàn thiện “Đoàn tàu hành động” để giữ an toàn và vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

Xem chi tiết

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 35

Em sẽ làm gì trong các tình huống sau. Em làm “Tuyên truyền viên nhí”

Xem lời giải