Bài 20: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 80

Các bạn trong mỗi hình dưới đây đang làm gì? Việc làm đó có ích lợi như thế nào đến xương và cơ?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 81

Nên hay không nên làm theo các tư thế trong mỗi hình dưới đây? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 81

Liên hệ và thực hành: - Hằng ngày, em và bạn bên cạnh ngồi học với tư thế như thế nào? - Các em đã ngồi học đúng tư thế chưa? Cần thay đổi gì để ngồi học đúng tư thế? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 82

Xương cột sống của bạn trong hình sau như thế nào? Nêu những nguyên nhân có thể dẫn đến sự thay đổi đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 82

Thực hành theo một trong các hoạt động sau: - Đi, đứng, ngồi và mang cặp đúng tư thế. - Tập một số động tác thể dục. - Nhấc và mang đồ vật đúng cách.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 83

Em sẽ khuyên bạn điều gì trong các tình huống sau? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 83

Hằng ngày, em sẽ làm gì để tránh cong vẹo cột sống?

Xem lời giải