Bài 11: Tham gia giao thông an toàn tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 44

Kể tên một số biển báo giao thông mà em biết.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 44

Nêu tên và ý nghĩa của các biển báo giao thông sau. Nêu màu sắc, hình dạng của từng biển báo giao thông đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 44

Trò chơi: Phân loại biển báo giao thông.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 45

Điều gì có thể xảy ra với những người trong hình. Vì sao chúng ta phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 45

Thực hành tuân theo quy định của biển báo giao thông.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 46

Em đồng tình hay không đồng tình với hành động của các bạn trong mỗi hình sau Vì sao Khi đi trên các phương tiện giao thông đó, em cần chấp hành những quy định gì

Xem chi tiết

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 47

Thực hành và chia sẻ với các bạn về việc đội mũ bảo hiểm và mặc áo phao đúng cách. Em tập làm tuyên truyền viên an toàn giao thông.

Xem lời giải