Bài 27: Một số hiện tượng thiên tai tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 110

Em biết được những hiện tượng thiên tai nào? Theo em, thiên tai là gì?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 110

Điều gì xảy ra trong các hình sau? Đó là những hiện tượng gì?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 111

1. Lựa chọn các ô chữ phù hợp với từng hiện tượng thiên tai. 2. Sưu tầm tranh, ảnh và chia sẻ với bạn về một số hiện tượng thiên tai.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 112

Đọc thông tin và chia sẻ với bạn về những rủi ro, thiệt hại do hạn hán, lũ, lụt gây ra.

Xem lời giải

Giải hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 113

An và các bạn đang nói về thiên tai xảy ra ở đâu Thiên tai đó gây ra những thiệt hại gì Các bạn dự định sẽ làm gì để giúp đỡ những học sinh ở khu vực đó?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 113

Kể một thiên tai xảy ra trong thực tế mà em biết. Nói với bạn về những thiệt hại do thiên tai đó gây ra.

Xem lời giải