Câu hỏi 4 trang 55 SGK Đại số 10


Các phương trình sau có tập nghiệm bằng nhau hay không...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Các phương trình sau có tập nghiệm bằng nhau hay không?

LG a

\(\displaystyle {x^2} + x = 0\) và \(\displaystyle {{4x} \over {x - 3}} + x = 0\)

Phương pháp giải:

Giải mỗi phương trình và so sánh tập nghiệm.

Lời giải chi tiết:

* x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0

⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S = {0;-1}

* \(\displaystyle {{4x} \over {x - 3}} + x = 0\)

ĐKXĐ: x ≠ 3

⇒ 4x + x(x - 3) = 0 \( \Leftrightarrow 4x + {x^2} - 3x = 0\)

⇔ x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0

⇔ x = 0 hoặc x = -1

Hai nghiệm này đều thỏa mãn ĐKXĐ.

Tập nghiệm của phương trình là S={0;-1}

Vậy hai phương trình trên có cùng tập nghiệm.

LG b

\(\displaystyle x^2-4=0\) và \(\displaystyle 2 + x = 0\)?

Phương pháp giải:

Giải mỗi phương trình và so sánh tập nghiệm.

Lời giải chi tiết:

* \(\displaystyle x^2-4=0\) \(\Leftrightarrow {x^2} = 4\) \( ⇔ x = ±2\)

Tập nghiệm của phương trình là S = {2;-2}

* \(\displaystyle 2 + x = 0 ⇔ x = -2\)

Tập nghiệm của phương trình là S ={-2}

Vậy hai phương trình trên không cùng tập nghiệm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí