Bài 3 trang 57 SGK Đại số 10


Giải các phương trình

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình 

LG a

\(\sqrt{3-x} +x = \sqrt{3-x} + 1\);

Phương pháp giải:

- Tìm ĐKXĐ của phương trình.

- Biến đổi trừ hai vế của pt cho \(\sqrt{3-x}\) được phương trình hệ quả.

- Giải phương trình và đối chiếu điều kiện.

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: \(3 - x \ge 0 \Leftrightarrow x \le 3\).

\(\sqrt{3-x}+x = \sqrt{3-x}+ 1 \)

\(\Rightarrow x = 1\)(TM)

(trừ cả hai vế của phương trình cho \(\sqrt{3-x}\))

Vậy tập nghiệm \(S = {\rm{\{ }}1\} \)

LG b

 \(x + \sqrt{x-2} = \sqrt{2-x} +2\);

Phương pháp giải:

Tìm ĐKXĐ của phương trình suy ra nghiệm.

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x - 2 \ge 0\\
2 - x \ge 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge 2\\
x \le 2
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow x = 2\)

Thay giá trị \(x = 2\) vào phương trình ban đầu ta thấy:

\(\begin{array}{l}
VT = 2 + \sqrt {2 - 2} = 2 + 0 = 2\\
VP = \sqrt {2 - 2} + 2 = 0 + 2 = 2\\
VT = VP
\end{array}\)

Vậy \(x = 2\) đúng là nghiệm của phương trình.

Tập nghiệm \(S = {\rm{\{ 2}}\} \).

LG c

\(\dfrac{x^{2}}{\sqrt{x-1}}=\dfrac{9}{\sqrt{x-1}}\);

Phương pháp giải:

- Tìm ĐKXĐ của phương trình.

- Chuyển vế khử mẫu được phương trình hệ quả.

- Kiểm tra điều kiện và kết luận tập nghiệm.

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: \(x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1\).

\(\dfrac{x^{2}}{\sqrt{x-1}}=\dfrac{9}{\sqrt{x-1}}\)\( \Leftrightarrow\)\(\dfrac{x^{2}-9}{\sqrt{x-1}} = 0\)

\( \Rightarrow {x^2} - 9 = 0 \Leftrightarrow {x^2} = 9 \) \(\Leftrightarrow  \left[ \matrix{
x = 3 \text{ thỏa mãn}\hfill \cr 
x = - 3 \text { loại}\hfill \cr} \right.\)

Tập nghiệm \(S = {\rm{\{ }}3\} \)

Cách trình bày khác:

Điều kiện xác định : x > 1.

Phương trình \( \Rightarrow \) x2 = 9 (Nhân cả hai vế với \(\sqrt {x - 1}  \ne 0\))

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 3\\x =  - 3\end{array} \right.\)

So sánh với điều kiện xác định thấy x = 3 thỏa mãn.

Vậy phương trình có nghiệm x = 3.

LG d

\(x^2- \sqrt{1-x} = \sqrt{x-2} +3\).

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
1 - x \ge 0\\
x - 2 \ge 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \le 1\\
x \ge 2
\end{array} \right. \Leftrightarrow x \in \emptyset \)

Không có giá trị nào của \(x\) để phương trình xác định hay TXĐ: \(D=\emptyset \).

Vậy phương trình vô nghiệm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 76 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí