Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10


Đề bài

Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+ Tính chất giao hoán

\(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC} =\overrightarrow {AC} \)

\(\overrightarrow b  + \overrightarrow a = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {AB}=\overrightarrow {AC}  \)

Do đó \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow b  + \overrightarrow a \)

+ Tính chất kết hợp

\(\eqalign{
& \left( {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right) + \overrightarrow c \cr & = (\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {AE} ) + \overrightarrow {CD} \cr &= \overrightarrow {AC} + \overrightarrow {CD} = \overrightarrow {AD} \cr
& \overrightarrow a  + \left( {\overrightarrow b  + \overrightarrow c } \right)\cr &=\overrightarrow {AB} + (\overrightarrow {BC} + \overrightarrow {CD} ) \cr & = \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BD} = \overrightarrow {AD} \cr} \)

Do đó \(\left( {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right) + \overrightarrow c  = \overrightarrow a  + \left( {\overrightarrow b  + \overrightarrow c } \right)\)

+Tính chất của vecto – không

\(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow 0  = \overrightarrow 0  + \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AB} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.