Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10


Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8....

Đề bài

Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+ Tính chất giao hoán

\(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC} =\overrightarrow {AC} \)

\(\overrightarrow b  + \overrightarrow a = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {AB}=\overrightarrow {AC}  \)

Do đó \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow b  + \overrightarrow a \)

+ Tính chất kết hợp

\(\eqalign{
& \left( {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right) + \overrightarrow c \cr & = (\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {AE} ) + \overrightarrow {CD} \cr &= \overrightarrow {AC} + \overrightarrow {CD} = \overrightarrow {AD} \cr
& \overrightarrow a  + \left( {\overrightarrow b  + \overrightarrow c } \right)\cr &=\overrightarrow {AB} + (\overrightarrow {BC} + \overrightarrow {CD} ) \cr & = \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BD} = \overrightarrow {AD} \cr} \)

Do đó \(\left( {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right) + \overrightarrow c  = \overrightarrow a  + \left( {\overrightarrow b  + \overrightarrow c } \right)\)

+Tính chất của vecto – không

\(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow 0  = \overrightarrow 0  + \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AB} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí