Câu C3 trang 103 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Đồ thị ở hình

Đề bài

Đồ thị ở hình (21.2 SGK) cho thấy: tuy U < 0 nhưng nếu |U| nhỏ thì vẫn có thể có \(I \ne 0\). Theo em tại sao lại như vậy ?

Lời giải chi tiết

Khi đặt vào anôt và catôt một hiệu điện thế UAK< 0 thì điện trường hướng ngược lại từ catôt đến anôt, lực điện tác dụng làm cản trở chuyển động của êlectron phát xạ nhiệt chuyển động từ catôt đến anôt. Tuy nhiên nếu |UAK| nhỏ thì vẫn có một số êlectron đến được anôt tạo thành một dòng điện nhỏ. Khi |UAK|  có giá trị lớn thì lúc đó không còn một êlectron nào đến được anôt, ta gọi đó là hiệu điện thế hãm Uh

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí