Câu C1 trang 88 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Làm thí nghiệm khảo sát

Đề bài

Làm thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của dây tóc bóng đèn 6,2 V - 0,5 A  vào hiệu điện thế đặt vào bóng đèn ta được kết quả ghi ở bảng 17.2 và đặc tuyến vôn -ampe trên hình 17.1.Từ đó em có thể rút ra các kết luận gì?

Lời giải chi tiết

Dựa vào số liệu trên bảng 17.2 và đặc tuyến Vôn Ampe trên hình 17.1. Ta tính \(R = {U \over I}\) điện trở dây tóc bóng đèn.

U(V)

0,6

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

I(A)

0,12

0,15

0,19

0,23

0,26

0,29

0,31

R (Ω)

5

6,67

10,53

13,04

15,38

17,24

19,35

Kết luận:

- U và I biến thiên không theo dạng tỉ lệ thuận.

- Đồ thị U(I) không là đường thẳng.

- Điện trở dây tóc bóng đòn thay đổi theo nhiệt độ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí