Bài C7 trang 31 SGK Vật lí 8


Đề bài

Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm ở cách đáy thùng 0,4m.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính áp suất chất lỏng: \(p = d.h\)

Trong đó: h là độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng, d là trọng lượng riêng của chất lỏng.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

\({h_1} = 12m\)

\({h_2} = {h_1} - 0,4 = 1,2 - 0,4 = 0,8\)

\({d_n} = 10000 N/{m^3}\)

\({p_1} = ?;{p_2} = ?\)

Lời giải chi tiết:

Trọng lượng riêng của nước: \(d = 10000 N/m^3\)

- Áp suất của nước ở đáy thùng là: \(p_1= d.h_1= 10000.1,2 = 12000 N/m^2\)

- Áp suất của nước lên điểm cách đáy thùng \(0,4m\) là:

\(p_2= d.h_2= 10000.(1,2 – 0,4) \\= 8000 N/m^2\)


Bình chọn:
4.5 trên 193 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.