Câu 6 trang 51 SGK Tin học 11

Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Vừa gà vừa chó.

Bó lại cho tròn.

Ba mươi sáu con,

Một trăm chân chằn.

Hỏi bao nhiêu con mỗi loại?

Trả lời:

program Tim_ga_cho;

uses crt;

var ga, cho: integer;

Begin

clrscr;

for cho:= 1 to 24 do

begin

ga:= 3 6 - cho,

if ga + 2*cho = 50 then writeln('Ga:',ga,' Cho:',cho); end;

readln

End.

Các bài liên quan: - Bài tập và thực hành 2

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu