Câu 6 trang 45 SGK Tin học lớp 8


Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A= { a1, a2,…, an } cho trước.

Đề bài

Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A = {a1, a2,…, an) cho trước.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Nhập n và dãy số a1, a2,…, an.

Bước 2: SUM ← 0; i ← 0.

Bước 3: Nếu ai >0 thì SUM ← SUM + ai, ngược lại đến bước 4.

Bước 4: i ← i + 1;

Bước 5: Nếu i <= n thì quay lại bước 3.

Bước 6: Thông báo giá trị SUM. Kết thúc thuật toán.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí