Câu 6 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
4.8 trên 19 phiếu

Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A= { a1, a2,…, an } cho trước.

Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A= { a1, a2,…, an } cho trước.

Lời giải :

B1: Nhập a1, a2, a3, a4, ..., an

B2: sum<---0, iB3 nếu a1B4: sum<---sum+ai

B5: i<---i+1

B6: nếu i<=n thì quay lại b3 

B7: In sum và kết thúc thuật toán


>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan