Chương I. Lập trình đơn giản

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 9 SGK Tin học 8 Câu 1 trang 9 SGK Tin học 8

Khi soạn thảo văn bản trên máy tính và yêu cầu chương trình tìm kiếm một cụm từ trong văn bản và thay thế bằng một cụm từ khác, thực chất ta đã yêu cầu máy tính thực hiên những lệnh gì?...

Xem chi tiết
Câu 2 trang 9 SGK Tin học 8 Câu 2 trang 9 SGK Tin học 8

Trong ví dụ về rô bốt , nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình, rô bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không?...

Xem chi tiết
Câu 3 trang 9 SGK Tin học lớp 8 Câu 3 trang 9 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 9 SGK tin học lớp 8 Câu 4 trang 9 SGK tin học lớp 8

Tại sao người ta phải tạo ra các ngôn ngữ lập trình trong khi có thể điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ máy?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 9 SGK tin học lớp 8 Câu 5 trang 9 SGK tin học lớp 8

Chương trình dịch là gì?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 14 SGK Tin học 8 Câu 1 trang 14 SGK Tin học 8

Hãy cho biết các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 14 SGK Tin học lớp 8 Câu 2 trang 14 SGK Tin học lớp 8

Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên. Cho biết cách đặt tên trong chương trình.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 14 SGK Tin học 8 Câu 3 trang 14 SGK Tin học 8

Trong các tên sau đây tên nào là tên hợp lệ trong Pascal?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 14 SGK Tin học lớp 8 Câu 4 trang 14 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các thành phần chính trong cấu trúc của chương trình

Xem chi tiết
Câu 5 trang 14 SGK Tin học lớp 8 Câu 5 trang 14 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các chương trình Pascal sau đây có hợp lệ không, tại sao?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 24 SGK Tin học lớp 8 Câu 1 trang 24 SGK Tin học lớp 8

Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 24 SGK Tin học 8 Câu 2 trang 24 SGK Tin học 8

Dãy chữ số 2017 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 24 SGK Tin học 8 Câu 3 trang 24 SGK Tin học 8

Cho hai xâu kí tự "Lớp" và "8A". Hãy thử định nghĩa một "phép toán" có thể thực hiện được trên hai xâu kí tự đó.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 25 SGK Tin học lớp 8 Câu 4 trang 25 SGK Tin học lớp 8

Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây...

Xem chi tiết
Câu 5 Trang 25 SGK Tin học 8 Câu 5 Trang 25 SGK Tin học 8

Viết các biểu thức toán dưới đây với các ký hiệu trong Pascal...

Xem chi tiết
Câu 6 trang 25 SGK Tin học 8 Câu 6 trang 25 SGK Tin học 8

Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán...

Xem chi tiết
Câu 7 trang 25 SGK Tin học lớp 8 Câu 7 trang 25 SGK Tin học lớp 8

Hãy xác định kết quả của các phép so sánh sau đây...

Xem chi tiết
Câu 8 trang 25 SGK Tin học lớp 8 Câu 8 trang 25 SGK Tin học lớp 8

Viết các biểu thức ở bài tập 7 theo quy ước của Pascal.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 32 SGK Tin học lớp 8 Câu 1 trang 32 SGK Tin học lớp 8

Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 32 SGK Tin học lớp 8 Câu 2 trang 32 SGK Tin học lớp 8

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng và cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài