Chương I. Lập trình đơn giản

Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu
Câu 1 trang 9 SGK Tin học 8

Khi soạn thảo văn bản trên máy tính và yêu cầu chương trình tìm kiếm một cụm từ trong văn bản và thay thế bằng một cụm từ khác, thực chất ta đã yêu cầu máy tính thực hiên những lệnh gì?...

Xem lời giải

Câu 2 trang 9 SGK Tin học 8

Trong ví dụ về rô bốt , nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình, rô bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không?...

Xem lời giải

Câu 3 trang 9 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính.

Xem lời giải

Câu 4 trang 9 SGK tin học lớp 8

Tại sao người ta phải tạo ra các ngôn ngữ lập trình trong khi có thể điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ máy?

Xem lời giải

Câu 5 trang 9 SGK tin học lớp 8

Chương trình dịch là gì?

Xem lời giải

Câu 1 trang 14 SGK Tin học 8

Hãy cho biết các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 14 SGK Tin học lớp 8

Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên. Cho biết cách đặt tên trong chương trình.

Xem lời giải

Câu 3 trang 14 SGK Tin học 8

Trong các tên sau đây tên nào là tên hợp lệ trong Pascal?

Xem lời giải

Câu 4 trang 14 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các thành phần chính trong cấu trúc của chương trình

Xem lời giải

Câu 5 trang 14 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các chương trình Pascal sau đây có hợp lệ không, tại sao?

Xem lời giải

Câu 1 trang 15 SGK tin học 8

Làm quen với việc khởi động và thoát khỏi Free Pascal. Nhận biết các thành phần trên màn hình của Free Pascal

Xem lời giải

Câu 2 trang 16 SGK tin học 8

Soạn thảo, lưu, dịch và chạy một chương trình đơn giản

Xem lời giải

Câu 3 trang 17 SGK tin học 8

Tìm hiểu một số lỗi trong chương trình và thông báo lỗi

Xem lời giải

Câu 4 trang 18 SGK tin học 8

Chỉnh sửa chương trình để in ra lời chào và tên của em

Xem lời giải

Câu 1 trang 24 SGK Tin học lớp 8

Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia.

Xem lời giải

Câu 2 trang 24 SGK Tin học 8

Dãy chữ số 2017 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 24 SGK Tin học 8

Cho hai xâu kí tự "Lớp" và "8A". Hãy thử định nghĩa một "phép toán" có thể thực hiện được trên hai xâu kí tự đó.

Xem lời giải

Câu 4 trang 25 SGK Tin học lớp 8

Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây...

Xem lời giải

Câu 5 Trang 25 SGK Tin học 8

Viết các biểu thức toán dưới đây với các ký hiệu trong Pascal...

Xem lời giải

Câu 6 trang 25 SGK Tin học 8

Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác