Câu 1 trang 68 SGK tin học 8


Đề bài

Bài 1: Viết chương trình sử dụng lệnh lặp while.. do để tính trung bình của n số thực x1, x2…xn. Các số n và x1, x2…xn được nhập từ bàn phím

a. Mô tả thuật toán

b. Gõ chương trình và lưu với tên Tinh_TB.pas;

c. Đọc và tìm ý nghĩ từng lệnh. Dịch sửa lỗi nếu có. Chạy chương trình

d. Viết lại chương trình bằng lệnh for.. do thay cho while..do

Lời giải chi tiết

a. Thuật toán:

- Bước 1: Nhập số n.

- Bước 2: Khai báo và gán giá trị 2 biến dem, tb=0;

- Bước 3: Bắt đầu vòng lặp, nếu dem

- Bước 4: Tăng đếm lên 1, giá trị của biến tb sẽ bằng tb + x.

- Bước 5: tb sẽ bằng tb/n để tính giá trị tổng trung bình.

- Bước 6: In ra giá trị tb.

- Bước 7: Kết thúc thuật toán.

b. Chương trình và ý nghĩa từng câu lệnh:

c. Kết quả:

d. Sửa chương trình:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.