Bài 12. Vẽ hình không gian với GeoGebra

Bình chọn:
4.4 trên 69 phiếu
Câu 1 trang 115 SGK Tin học 8

Vẽ một số hình chóp đa giác đều sau...

Xem lời giải

Câu 2 trang 115 SGK Tin học 8

Theo em mặt phẳng chuẩn có phải là một đối tượng toán học nằm trong danh sách đối tượng của GeoGebra không?

Xem lời giải

Câu 3 trang 115 SGK Tin học 8

Vẽ một số hình lăng trụ đa giác đều sau...

Xem lời giải

Câu 4 trang 115 SGK Tin học 8

Sử dụng các công cụ đã học để vẽ hình khối có dạng hình 2.68

Xem lời giải

Câu 5 trang 115 SGK Tin học 8

Cho một điểm tự do trong không gian. Em có thể dùng chuột để di chuyển điểm này theo hướng bất kỳ hay không?

Xem lời giải

Câu 6 trang 115 SGK Tin học 8

Trong GeoGebra có nhiều cửa sổ cùng có chức năng thể hiện các đối tượng trong tệp. Chúng ta có thể sắp xếp các cửa sổ này sao cho hợp lí, dễ quan sát nhất.

Xem lời giải

Câu 7 trang 116 SGK Tin học 8

Sử dụng các công cụ đã học để vẽ một hình chóp tứ giác có khuôn dạng như hình bên. Chú ý điểm D nằm phía dưới mặt phẳng chuẩn.

Xem lời giải

Câu 8 trang 116 SGK Tin học 8

Em hãy thực hiện thao tác sau sẽ làm cho các đối tượng hình học trên cửa sổ không gian 3D xoay tròn xung quanh trục thẳng đứng.

Xem lời giải

Câu 9 trang 116 SGK Tin học 8

Từ một điểm nằm phía trên mặt phẳng chuẩn, em hãy vẽ một mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn.

Xem lời giải

Câu 10 trang 117 SGK Tin học 8

Sử dụng các công cụ đã biết, hãy vẽ hình chóp cụt có dạng...

Xem lời giải