Bài 11. Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra

Bình chọn:
4.8 trên 110 phiếu
Câu 1 trang 101 SGK Tin học 8 Câu 1 trang 101 SGK Tin học 8

Tính : a) 1^5 + 2^5 + 3^5 + … + 10^5 ; ...

Xem chi tiết
Câu 2 trang 101 SGK Tin học 8 Câu 2 trang 101 SGK Tin học 8

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:...

Xem chi tiết
Câu 3 trang 102 SGK Tin học 8 Câu 3 trang 102 SGK Tin học 8

Tính : a) x+1/2x+6 + 2x+3/x(x+3) ; ...

Xem chi tiết
Câu 4 trang 102 SGK Tin học 8 Câu 4 trang 102 SGK Tin học 8

Giải các phương trình sau ...

Xem chi tiết
Câu 5 trang 102 SGK Tin học 8 Câu 5 trang 102 SGK Tin học 8

Giải các bất phương trình sau…

Xem chi tiết
Câu 6 trang 102 SGK Tin học 8 Câu 6 trang 102 SGK Tin học 8

Vẽ tam giác, tứ giác ...

Xem chi tiết
Câu 7 trang 102 SGK Tin học 8 Câu 7 trang 102 SGK Tin học 8

Vẽ hình thang. Cho ba đỉnh A, B, C. Dựng đỉnh D của hình thang ABCD dựa trên các công cụ đoạn thẳng và đường song song.

Xem chi tiết
Câu 8 trang 102 SGK Tin học 8 Câu 8 trang 102 SGK Tin học 8

Vẽ hình thang cân. Cho ba đỉnh A, B, C. Dựng đỉnh D của hình thang cân ABCD dựa trên các công cụ đoạn thẳng, đường trung trực và phép biến đổi đối xứng trục.

Xem chi tiết
Câu 9 trang 103 SGK Tin học 8 Câu 9 trang 103 SGK Tin học 8

Vẽ hình thoi. Cho trước cạnh AB và một đường thẳng đi qua A. Hãy vẽ hình thoi ABCD lấy đường thẳng đã cho là đường chéo. Sử dụng các công cụ thích hợp đã học để dựng các đỉnh C, D của hình thoi.

Xem chi tiết
Câu 10 trang 103 SGK Tin học lớp 8 Câu 10 trang 103 SGK Tin học lớp 8

Vẽ hình vuông. Sử dụng các công cụ thích hợp để vẽ một hình vuông nếu biết trước một cạnh.

Xem chi tiết
Câu 11 trang 103 SGK Tin học 8 Câu 11 trang 103 SGK Tin học 8

Vẽ tam giác đều. Cho trước cạnh BC, hãy vẽ tam giác đều ABC.

Xem chi tiết
Câu 12 trang 103 SGK Tin học 8 Câu 12 trang 103 SGK Tin học 8

Vẽ một hình là đối xứng trục của một đối tượng cho trước trên màn hình.

Xem chi tiết
Câu 13 trang 103 SGK Tin học 8 Câu 13 trang 103 SGK Tin học 8

Vẽ một hình là đối xứng qua tâm của một đối tượng cho trước.

Xem chi tiết
Câu 14 trang 104 SGK Tin học 8 Câu 14 trang 104 SGK Tin học 8

Vẽ hình mô tả đường thẳng Ơ-le trong tam giác.

Xem chi tiết


Gửi bài