Câu 4 trang 45 SGK Tin học lớp 8


Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của hai biến nói trên (nếu cần) để x và y theo thứ tự có giá trị không giảm.

Đề bài

Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của hai biến nói trên (nếu cần) để x và y theo thứ tự có giá trị không giảm.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Nhập 2 biến x, y.

Bước 2: Nếu x > y tráo đổi giá trị của x và y, chuyển đến bước 3 . Nếu y > x thì 2 số đã theo thứ tự có giá trị không giảm, chuyển đến bước 3.

Bước 3: In ra kết quả x, y và kết thúc thuật toán.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí