Câu 5 trang 45 SGK Tin học lớp 8


Hãy cho biết kết quả thuật toán sau:...

Đề bài

Hãy cho biết kết quả của thuật toán sau:

Bước 1. SUM ← 0; i ← 0.

Bước 2. Nếu i > 100 thì chuyển tới bước 4.

Bước 3. i ← i + 1; SUM ← SUM + i. Quay lại bước 2.

Bước 4. Thông báo giá trị SUM và kết thúc thuật toán.

Lời giải chi tiết

Bước 1 : Gán giá trị cho 2 biến SUM = 0 và i = 0.

Bước 2 : Do i=0 < 100 nên chuyển tới bước 3. Nếu biến i > 100 chuyển tới bước 4.

Bước 3 : Tăng biến i thêm 1 và gán biến SUM = SUM + i.

Bước 4 : In ra giá trị SUM. Thuật toán kết thúc.

Vậy kết quả sau khi thực hiện thuật toán : SUM = 5050.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí