Câu 2 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau: Bước 1. X <- x+y Bước 2. y <- x-y Bước 3. x <- x-y

Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau:

Bước 1. X

Bước 2. y

Bước 3. x

Lời giải : 

Kết quả của việc thực hiện thuật toán là : x có gía trị ban đầu của y, y có gía trị ban đầu của x (hay x,y hoán đổi gía trị cho nhau) 

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan