Câu 1 trang 44 SGK Tin học 8


Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau: a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần; ...

Đề bài

Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau:

a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần.

b) Tính tổng của các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n số cho trước.

c) Tìm số các số có giá trị nhỏ nhất trong n số đã cho.

Lời giải chi tiết

a) Input: Danh sách số học sinh trong lớp.

   Output: Số học sinh trong lớp mang họ Trần.

b) Input: Dãy gồm n số.

   Output: Tổng các phần tử lớn hơn 0.

c) Input : Cho n số.

   Output: Số các số có giá trị nhỏ nhất trong n số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 50 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí