Câu 6 trang 33 SGK Tin học lớp 8


Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải các bài toán dưới đây...

Đề bài

Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải các bài toán dưới đây : 
a) Tính diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh là a và chiều cao là h (a và h là các số tự nhiên nhập vào từ bàn phím).
b) Tính kết quả c của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b.

Lời giải chi tiết

a) Kiểu dữ liệu của biến a là : real;

    Kiểu dữ liệu biến h là : real;

    Kiểu dữ liệu biến S (diện tích ) là real.

b) Kiểu dữ liệu của biến a là : integer;

    Kiểu dữ liệu của biến b là : integer;

    Kiểu dữ liệu của biến c là : integer;

    Kiểu dữ liệu của biến d là : integer.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí