Câu 4 trang 32 SGK Tin học lớp 8


Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng? a) Var tb : real;...

Đề bài

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

a) Var tb : real ;

b) Var 4hs: integer ;

c) Const x : real ;

d) Var R = 30 ;

Lời giải chi tiết

a) Đúng;

b) Sai bởi tên biến không tuân theo quy tắc ngôn ngữ lập trình: có chữ số ở đầu.

c) Sai bởi khai báo hằng cần một giá trị ngay sau khi khai báo, còn “real” là tên kiểu dữ liệu của biến được khai báo.

d) Sai bởi khai báo tên biến thì phía sau phải có kiểu dữ liệu chứ không phải giá trị.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 52 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí