Câu 2 trang 32 SGK Tin học lớp 8


Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng và cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng.

Đề bài

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng và cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng.

Lời giải chi tiết

Khác nhau giữa biến và hằng là :

- Hằng: Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

- Biến: giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

- Cách khai báo biến:

  Var<tên biến>:<kiểu dữ liệu>;

Ví dụ: Var a,b:integer;

          C:string;

- Cách khai báo hằng:

const <tên hằng>=<giá trị của hằng>;

Ví dụ: Const pi=3.14;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 61 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí