Câu 2 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng . Cho vài ví dụ về khai báo biến và hằng?

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng . Cho vài ví dụ về khai báo biến và hằng?

Trả lời : 

Khác nhau giữa biến và hằng là :

- Hằng: Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

- Biến: giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

- Cách khai báo biến:

  Var<tên biến>:<kiểu dữ liệu>;

  VD: Var a,b:integer;

 C:string;

- Cách khai báo hằng:

const <tên hằng>=<giá trị của hằng>;

VD: Const pi=3.14;

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan