Câu 3 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Giả sử ta đã khai báo một hằng Pi với giá trị 3.14. Có thể gán lại giá trị 3.1416 cho Pi trong phần thân chương trình được không, tại sao?

Giả sử ta đã khai báo một hằng Pi với giá trị 3.14. Có thể gán lại giá trị 3.1416 cho Pi trong phần thân chương trình được không, tại sao?

Trả lời

Không thể gán được, vì một tên hằng không thể nhận một lúc hai giá trị. Chương trình sẽ báo lỗi :

 

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan