Câu 5 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng

Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng : 

var a , b : = Integer ;

const c : = 3 ;

begin

a : = 200 b : = a / c ;

write ( b ) ;

readln

end .

Lời giải

Các lỗi : Có 4 lỗi 

- Dòng 1 cú pháp khai báo biến chưa đúng

- Dòng 2 cú pháp khai báo hằng chưa đúng

- Dòng 4 Hết một câu lệnh không dùng dấu ;

- Dòng biến b được khai báo kiểu nguyên nên không thể chứa kết quả của phép a/c

Sửa lại

var a : Integer ;

var b : real;

const c = 3 ;

begin

a : = 200 ;

b : = a / c ;

write ( b ) ;

readln

End .

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan