Câu 5 trang 32 SGK Tin học lớp 8


Đề bài

Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng : 

var a, b:= integer ;

const c: = 3 ;

begin

         a: = 200

         b:= a/c ;

         write (b) ;

    readln

end.

Lời giải chi tiết

Các lỗi : Có 4 lỗi 

- Dòng 1 cú pháp khai báo biến chưa đúng (Thừa dấu = và khai báo kiểu dữ liệu của b phải là số thực).

- Dòng 2 cú pháp khai báo hằng chưa đúng (Thừa dấu:).

- Dòng 4 hết một câu lệnh không dùng dấu ;

- Dòng số 7 thiếu dấu ;

Sửa lại :

var a: integer ;

      b: real;

const c:= 3 ;

begin

        a:= 200;

        b: = a/c;

        write (b);

        readln;

end.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.