Câu 5 trang 48 SGK GDCD lớp 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

a.     Cung = cầu

b.     Cung > cầu

c.      Cung < cầu

Gợi ý làm bài:

a. Cung = cầu: Giá cả bằng giá trị hàng hóa

b. Cung > cầu: Giá cả thấp hơn giá trị hàng hóa

c. Cung < cầu: Giá cả cao hơn giá trị hàng hóa

=> Chọn trường hợp cung > cầu


Các bài liên quan: - Bài 5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu