Câu 5 trang 42 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 5 trang 42 Vở bài tập Lịch sử 5

Kể tên một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trả lời: 

Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Lương Định Của,….


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu