Câu 1 trang 40 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 40 Vở bài tập Lịch sử 5

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì và có tác dụng như thế nào?

Trả lời: 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã:

- Khẳng định: quyết tâm chiếm đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc.

- Tác dụng: cổ vũ tinh thần đấu tranh của quân và dân ta; nhân dân có thêm niềm tin kháng chiến.


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu