Câu 2 trang 40 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 40 Vở bài tập Lịch sử 5

Nhà thơ Tố Hữu đã viết:

Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam

Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng”

Những địa danh được nhắc tới trong hai câu thơ trên gợi cho em nhớ đến sự kiện lịch sử nào?

Trả lời: 

Những câu thơ trên gợi nhớ đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu