Câu 3 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian, bằng cách đánh số 1, 2, 3 … vào ô ☐ trước mỗi sự kiện lịch sử đó:

☐ Chiến dịch Biên giới

☐ Chiến dịch Điện Biên Phủ

☐ Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

☐ Chiến dịch Việt Bắc

☐ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Trả lời:

 2 Chiến dịch Biên giới
 5 Chiến dịch Điện Biên Phủ
 4 Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.
 1 Chiến dịch Việt Bắc
 3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu